För information kontakta:


ETP08 Analog transmitter för övertryck, absoluttryck och nivå

ETP08 har bland annat följande fördelar:

  • Inställning av parametrar med vridomkopplare och potentiometrar.
  • Direktansluten processanslutning utan tryckförmedlare, eliminerar temperaturdrift och ger en robustare lösning.
  • Tål mediatemperaturer upp till 150 °C, för högre temperatur finns de flesta modeller med processanslutningen ansluten till elektronikhuset med kapilärrör.
  • Ett flertal typer av processanslutningar ger valfrihet för anpassning till varje applikation.
  • Väl utprovad och godkänd för EExia, 3A, Gost och CE (EMC och PED).
  • Rostfri IP66-kapsling skyddar mot inträngande partiklar och fukt. Hygienisk design utan smutssamlande skrymslen, lätt att hålla ren.
  • Tålig mot media med fasta partiklar.

ETP08 kommer att utgå och ersätts av ETP90A